by Fru Munter

Jag började skriva för att ge uttryck åt mina livliga fantasier. Efter femton år som frilansskribent, redaktör och copywriter har jag hjälpt ett hundratal organisationer i olika branscher att stärka sina kundrelationer och vässa sitt budskap genom engagerande berättelser. Numera ser jag mig själv som en katalysator, som uppmuntrar människor och organisationer att lita på, expandera och släppa lös sina kreativa förmågor – för att väcka engagemang, lust och längtan hos sin målgrupp. Vill du skriva historia, engagera din målgrupp och skapa lönsam kommunikation? Ta kontakt!

Made with